Diensten

NUMEROLOGIE

Een spiritueel consult aan de hand van uw geboorte datum.

Numerologie kan u meer inzicht geven in uwzelf en uw huidige leven. 

Het uitgangspunt is dat getallen in je leven niet toevallig zijn, maar een onderdeel zijn van uw levensloop.
Met een numerologische analyse kunt u bijvoorbeeld te weten komen wat uw sterke en zwakke kanten zijn en waar uw uitdagingen liggen.
Numerologie kan u  iets zeggen over wie u bent, hoe u bij anderen overkomt, wat u tegen kunt komen als lessen, wat uw valkuilen zijn enzovoort.
Het is een manier om uzelf beter te leren kennen en geestelijk te groeien waardoor men meer open kan staan voor de vele mogelijkheden die het leven u te bieden heeft. 

 

Numerologie is de leer der getallen.
Een van de grondleggers van de getallenleer was de Griekse filosoof Pythagoras die het getal als de sleutel tot de 'harmonie van de kosmos' beschouwde. Numerologie werkt dus met getallen, maar ook met de letters van het alfabet.
Elke letter correspondeert dan met een bepaald getal.
In de toegepaste numerologie wordt allereerst gewerkt met de geboortedatum en de naam van iemand om een beeld te krijgen.
Er zijn diverse numerologie systemen om letters om te zetten in cijfers.
Degene die de grootste invloed heeft gehad op de numerologische methode, is Pythagoras geweest.
Pythagoras was een Griekse wijsgeer die 570 jaar voor het begin van onze jaartelling werd geboren.
Hij heeft een school opgericht waar Esoterische kennis onderwezen werd naast wiskunde, muziek, astronomie en wijsbegeerte.
Hij gaf onderricht in de verhouding tussen de mens en de goddelijke wetten, weerspiegeld in de wiskunde en de getallen.

 

Wilt u een afspraak maken of wenst u meer informatie dan kunt u telefonisch contact opnemen.