Info

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van deze praktijk Medium Claudia Rietman.
Met het aangaan van een behandeling, consult, of andere dienst van deze praktijk gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
Het niet nalezen en naleven van deze voorwaarden is dan ook voor uw eigen rizico.

Een deel van de behandelingen die ik in mijn praktijk geeft, zijn ter ondersteuning en aanvulling op de reguliere medische gezondheidszorg.
Ik wil u er graag op attenderen dat ik in geen enkele wijze een vervanging ben voor uw arts en/of specialist.
Heeft u lichamelijke en/of geestelijke klachten dan verzoekt ik  u om ook uw eigen artst en/of specialist te raadplegen.

Een ander deel van mijn werkzaamheden zien op mijn gaven ( zoals genoemd elders op deze website), kaartleggingen en persoonlijke(levenservaringen).
Het is dan uw eigen keuze en verantwoordelijkheid of u een consult en/of behandeling etc. wilt aangaan en/of u wat doet met de resultaten van een consult en/of behandeling etc. er kunnen geen claims over worden gemaakt.

 

EEN AFSPRAAK MAKEN

Een consult of behandeling is alleen op afspraak.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar : 06 363 400 12

U kunt dan bellen van dinsdag t/m vrijdag ( graag) tussen 11.00 uur en 18.00 uur.
Op maandag en het weekend is de praktijk gesloten.

Spreekt u dan uw boodschap in dan wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.

 

WAAR VINDT HET CONSULT PLAATS

Consulten vinden plaats in de praktijk of indien afgesproken bij u thuis, houdt u dan rekening met de reiskosten.
Magnetiseerbehandelingen vinden alleen plaats in de praktijk.

 

HET AFREKENEN VAN UW CONSULT

Alle behandelingen en consulten, avonden etc. dienen per keer direct afgerekend te worden.
Uitzondering: Fotobehandeling, deze dient u in het vooruit af te rekenen per bank of giro.

 

TARIEVEN

Heeft u vragen over de tarieven van uw consult / behandeling etc. dan kunt u hiervoor telefonisch contact opnemen.
Voor zakelijke aangelegenheden geld een ander tarief, vraag u hierna als u een afspraak wenst.

Indien afgesproken wordt dat ik bij u thuis kom houdt u dan rekening met de reiskosten.
Tarief: € 0,30 per km.

* Indien van toepassing geldt er een vergoeding voor de gemaakte parkeerkosten.

 

ANNULEREN OF VERZETTEN VAN EEN AFSPRAAK

Aan het annuleren of verzetten van een afspraak zijn geen kosten verbonden.
Graag wel even op tijd laten weten..

Annuleren of verzetten van een afspraak doet u door te bellen naar het telefoonnummer zoals vermeld op deze website.
Telefoonnummer: 06 363 400 12

 

FOTO 'S

Het lezen van foto's is een zeer persoonlijke aangelegenheid.
Wilt u degene van wie de foto is eerst even om toestemming vragen ?
Bij een foto van een (dierbare) overledene dienen wij het respect op te brengen en af te wachten of de persoon in kwestie bereid is tot ons te spreken.
Heeft u vragen over het lezen van foto's neemt u dan even contact met mij op.

A.u.b. geen foto's zomaar opsturen per email als u vragen heeft.
Dit mag u doen als dit is afgesproken.

 

ALCOHOL EN DRUGS

Het gebruik hiervan voor en tijdens een consult, avond en/of behandeling etc. is niet toegestaan.
U belemmerd hiermee het consult, behandeling, avond etc. ten nadele van uzelf.
U kunt hier dan ook geen enkele claim over maken indien een consult of behandeling, spirituele avond etc. u dan niet is bevallen.
Het afgesproken tarief dient u dan ook normaal te voldoen ( incl. de reiskosten indien overeengekomen).
Indien van toepassing staat het mij toe om een consult, avond, behandeling etc. te weigeren danwel af te breken.

MEDICATIE

Gebruikt u medicatie voor uw geestelijk welzijn ?
Weet dan dat bepaalde medicatie groepen waaronder de anti depresiva uw waarnemingsvermogen/ realiteitszin kunnen beïnvloeden.
Indien u een consult/ behandeling etc. wenst af te nemen kan dit dus wel van invloed zijn.
Het is dan ook uw eigen keuze en verantwoordelijkheid of u een consult/ behandeling etc. toch wenst aan te gaan.
Indien van toepassing staat het mij toe een consult, avond, behandeling etc. te weigeren danwel af te breken.
Het afgesproken tarief dient u dan ook normaal te voldoen ( incl. de reiskosten indien overeengekomen)
Als individu bent u voor uzelf aansprakelijk en als groep dient u hier gezamelijk rekening mee te houden.