regeltjes van de praktijk

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van spirituele praktijk ‘de Vonk’. 
Met het aangaan van een consult, behandeling of andere dienst van deze praktijk gaat u automatisch akkoord met alle algemene voorwaarden.. 
Het niet nalezen en naleven van deze voorwaarden is dan ook voor uw eigen rizico.

U bent zelf te alle tijde verantwoordelijk voor uw acties en/of beslissingen naar aanleiding van uw consult, behandeling of andere dienst die u afneemt, het uw eigen keuze en verantwoordelijkheid wat u doet met de resultaten van een consult, behandeling etc. 
Er kunnen geen claims over worden gemaakt.

Een consult vindt plaats in de praktijk of indien afgesproken bij u thuis.

Indien ik naar u moet reizen i.v.m. een consult, behandeling etc. dan gelden daarvoor reiskosten ( € 0,35 per km), mochten er parkeerkosten gelden dan zijn ook deze voor uw rekening.

Ben je jonger dan 18 jaar ?
Dan is een consult, behandeling of andere dienst van deze praktijk alleen mogelijk onder begeleiding van ouders / opvoeders / voogd of met hun schriftelijke goedkeuring.

Kosten
Voor meer informatie over de kosten van uw consult, behandeling etc. kunt u contact met mij opnemen.
U kunt dan ook uw andere vragen stellen i.v.m. de afspraak.

Alle behandelingen en consulten, avonden etc. dienen per keer direct afgerekend te worden. 
Het is niet mogelijk om te pinnen.

Uitzondering: Fotobehandeling, e-mailconsult.
Deze dient u in het vooruit af te rekenen per bank of giro, u krijgt de benodigde info per email toegezonden.

Telefonisch consult:
Voor een telefonisch consult betaald u het daarvoor geldende tarief van € 0,90 per minuut. 
Een telefonisch consult is alleen voor vragen en aangelegenheden in de private sfeer.
Indien u een zakelijk consult wilt kunt u hiervoor een afspraak maken in de praktijk tegen daarvoor geldend tarief.
Ook de verkoop/koop van een privé woning/goederen wordt als zakelijk gezien, het is een materialistische vraag.

Annuleren of verzetten
U kunt een afspraak annuleren of verzetten door bij voorkeur telefonisch contact met mij op te nemen.
Bij geen gehoor kunt u inspreken.

Fotolezen 
Het lezen van foto’s is een zeer persoonlijke aangelegenheid.
Wilt u degene van wie de foto is eerst even om toestemming vragen ?
Bij een foto van een (dierbare) overledene dienen wij het respect op te brengen en af te wachten of de persoon in kwestie bereid is tot ons te spreken.
A.u.b. geen foto’s zomaar opsturen zonder dat wij dit hebben afgesproken.

Alcohol en/of drugs
Het gebruik hiervan voor en tijdens een consult, avond en/of behandeling etc. is niet toegestaan.
Het staat mij toe om een consult, avond en/of behandeling etc. om deze reden te weigeren, af te breken etc.
Indien er door mij reiskosten/ parkeerkosten zijn gemaakt dient u deze aan mij te voldoen.
Verder wordt u in rekening gebracht de consulten/ behandelingen die verricht zijn tot tijdstip van afbreken.

Medicatie
Bepaalde medicatie groepen waaronder de antidepresiva uw waarnemingsvermogen/ realiteitszin kunnen beïnvloeden.
Indien u een consult/ behandeling etc. wenst af te nemen kan dit dus wel van invloed zijn.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid/ keuze of u dan een consult, behandeling etc. wilt aangaan.
Er kunnen geen claims over worden gemaakt.

Een deel van de behandelingen die ik in mijn praktijk geeft, zijn ter ondersteuning en aanvulling op de reguliere medische gezondheidszorg. 
Ik wil u er graag op attenderen dat ik in geen enkele wijze een vervanging ben voor uw arts en/of specialist. 
Heeft u lichamelijke en/of geestelijke klachten dan verzoekt ik u om ook uw eigen artst en/of specialist te raadplegen. 

Indien u gemagnetiseerd wenst te worden is het van belang dat u dit overlegd met uw behandelend arts/ specialist.
Het is belangrijk dat uw arts/specialist weet wat u doet.

Bij wangedrag van een cliënt wordt het consult, behandeling etc. stopgezet.
Onder wangedrag wordt verstaan: lichamelijk en/of geestelijk geweld, oneerbaar gedrag, seksuele intimidatie, zowel verbaal als lichamelijk.
Indien een persoon, voor mij niet prettig aanvoelt vindt er geen sessie plaats.
In één van de bovengenoemde situaties, kunnen de eventueel gemaakte reiskosten niet op mij worden verhaald.
Indien ik zelf reiskosten heb moeten maken dient u deze aan mij te voldoen.
Het staat mij toe indien nodig politie of andere hulpdiensten in te schakelen voor mijn eigen veiligheid.

Call Now ButtonBellen