Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Spirituele praktijk de Vonk.
Met het aangaan van een behandeling, consult, of andere dienst van mijn praktijk gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
Het niet nalezen en naleven van deze voorwaarden is dan ook voor uw eigen risico.

Een deel van de behandelingen die in mijn praktijk worden aangeboden, zijn ter ondersteuning en aanvulling op de reguliere medische gezondheidszorg.
Ik wil u er graag op attenderen dat ik in geen enkele wijze een vervanging ben voor uw arts en/of specialist.
Heeft u lichamelijke en/of geestelijke klachten dan wordt u verzocht u om dit dan ook dit eerst met uw eigen arts en/of specialist te bespreken.
Een ander deel van de behandelingen zien op mijn gaven ( zoals genoemd elders op deze website) en persoonlijke(levenservaringen).
Het is dan uw eigen keuze en verantwoordelijkheid of u een consult en/of behandeling wilt aangaan en/of u wat doet met de resultaten van een consult en/of behandeling er kunnen geen claims over worden gemaakt.

Naast deze voorwaarden zijn ook de voorwaarden zoals genoemd in de disclaimer van toepassing.

Algemeen
– 
Een consult of behandeling is alleen op afspraak.
– Het maken van een afspraak of het vragen van informatie gelieve dit bij voorkeur telefonisch te doen.
– Voor overige vragen etc. kunt u gebruik maken van het contactformulier van deze website.
Telefoon : +31 (0)6 – 363 400 12
U kunt ook inspreken dan wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld. 

– Een consult afspraak in de praktijk of bij u thuis kan van MAANDAG tot en met VRIJDAG.
   De consulten vinden normaliter plaats in de praktijk, tenzij anders afgesproken kan deze ook bij u thuis, houdt u dan rekening met de reiskosten.
– Wilt u  een VIDEO consult dan is ook deze op afspraak.
– Magnetiseer behandelingen vinden  plaats in de praktijk.
– Alle behandelingen en consulten dienen per keer afgerekend te worden met als uitzondering:
   Fotohealing en VIDEO consulten, deze dient u in het vooruit af te rekenen.
   Nadat uw betaling is ontvangen neemt Herman contact met u op om een dag en tijdstip met u af te spreken.
– GEEN email consulten.
– Geen consulten per telefoon, u kunt wel een VIDEO consult afspreken.
– Alleen foto’s opsturen als hierover een afspraak is gemaakt.

Annuleren of verzetten van een afspraak
Het annulering of verzetten van een afspraak kost u niets, het enige wat Herman vraagt is dat u het op tijd aan hem laat weten.
Wilt u dit aub even per telefoon doen ?
Telefoon : +31 (0)6 – 363 400 12
U kunt ook inspreken.
A.u.b. NIET via Email of messenger etc. !

 

Tarieven
– Heeft u vragen over de tarieven dan kunt u hiervoor telefonisch contact opnemen.
– Voor zakelijke aangelegenheden geld een ander tarief, vraag u hierna als u een afspraak wenst.
– Indien afgesproken dat Herman bij u thuis komt houdt u dan rekening met de reiskosten (Tarief: € 0,30 per km).
– Indien van toepassing kan er sprake zijn van een parkeerkostenvergoeding.

Foto’s
Het lezen van foto’s is een zeer persoonlijke aangelegenheid.
– Wilt u degene van wie de foto is eerst even om toestemming vragen ?
– Bij foto’s van minderjarige kinderen wilt u het kind a.u.b. duidelijk maken ( indien mogelijk) wat uw bedoeling met de foto is ?
– Bij een foto van een (dierbare) overledene dienen wij het respect op te brengen en af te wachten of de persoon in kwestie bereid is tot ons te spreken.
– A.u.b. niet zomaar foto’s opsturen.

Heeft u vragen over het lezen van foto’s neemt u dan even contact  op.

Alcohol en drugs
Het gebruik hiervan voor en tijdens een consult, avond en/of behandeling etc. is niet toegestaan.
Ik verwacht van de cliënt dat deze hier eerlijk en open over is indien deze middelen toch zijn gebruikt.
Het gebruik van genoemde middelen beïnvloed het consult, behandeling etc. ten nadele voor uzelf.
U kunt hier dan ook geen enkele claim over maken indien een consult of behandeling, spirituele avond etc. van mij u dan niet is bevallen.
Het afgesproken tarief en eventueel gemaakte (reis)kosten zult u normaal moeten voldoen aan mij.

Medicatie
Gebruikt u medicatie voor uw geestelijk welzijn ?
Weet dan dat bepaalde medicatie groepen waaronder de anti depresiva uw waarnemingsvermogen/ realiteitszin kunnen beïnvloeden.
Indien u een consult/ behandeling etc. wenst af te nemen kan dit dus van invloed zijn.
Het is dan ook uw eigen keuze en verantwoordelijkheid of u een consult/ behandeling etc. wenst aan te gaan.
U kunt hier dan ook geen enkele claim over maken indien een consult of behandeling, spirituele avond etc. met mij u dan niet is bevallen.
Indien het niet verantwoord is kan ik het consult, behandeling, avond etc. weigeren of afbreken..
Moet een consult, behandeling, spirituele avond etc. worden afgebroken dient u het afgesproken tarief normaal te voldoen ( eventueel indien van toepassing de gemaakte reiskosten)