Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website met naam:
www.claudia-rietman.com
Door deze website te bezoeken of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
Tevens attendeer ik u dat de (praktijk)voorwaarden elders genoemd op deze website ook van toepassing zijn.
Het niet nalezen en/of naleven is voor uw eigen risico en kunnen geen claims over worden gemaakt.

linken

De informatie op www.claudia-rietman.com hierna genoemd ‘website’ is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Hoewel deze website met veel zorg is samengesteld en er wordt gestreefd naar een zo up-to-date mogelijke website, kan ik geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid accepteren voor het gebruik, juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie van deze website.
Bij vragen of opmerkingen over gegevens op deze website kunt u mij emailen.