Als u mee wilt doen als standhouder

Huurvoorwaarden

Hieronder kunt u de voorwaarden doorlezen. 
Deze voorwaarden zijn van toepassing alle events ( spirituele open dag, spirituele beurzen) die georganiseerd worden door Spirituele praktijk ’de Vonk’ ( Claudia Rietman- medium).
 Het niet doorlezen van deze voorwaarden is geheel voor uw eigen risico.

Organisatie:
Spirituele praktijk ‘de Vonk’ 
Claudia Rietman
Telefoon : 06 363 400 12

 

 • Om deel te nemen kunt u de organisatie benaderen, via telefoon of via mail.
  U ontvangt een bericht terug waarin u om enkele gegevens wordt gevraagd ten behoeve van inschrijving en deelname.
 • In de email staat tevens alle info van het betreffende event.
 • Uw standplaats is gegarandeerd, mits u voor aanvang van het event waarvoor u zich heeft aangemeld het standgeld hebt voldaan.
  De datum waarop de betaling uiterlijk binnen dient te zijn wordt u medegedeeld in de info die u ontvangt i.v.m. uw inschrijving.
 • Het standgeld dient u over te maken op bankrekeningnummer : NL86 RABO 0175229783 t.n.v. C.W.Rietman , bij vragen hierover kunt u contact opnemen met Claudia Rietman.
  Uw plaats is gegarandeerd, mits u voor aanvang van het event waarvoor u zich heeft aangemeld het standgeld hebt voldaan. 
 • De kosten voor een stand:
  Locatie Kulturhus de Vos – Westendorp
  Tafelmaat ( +/- 85 * 120 cm – verkoopstand is deze maat x 3 )
  – Consultstand € 30,- ( 1 consultgever per tafel, max 3 stoelen, geen verkoop toegestaan).
  – Massageplek € 45,- ( 1 consultgever/ therapeut etc. per stand, incl. tafeltje en 1 a 2 stoelen).
  – Verkooppstand € 60,- ( 1 verkoper per stand, incl. max 3 stoelen).
 • Heeft u elektriciteit nodig dan dient u zelf voor de nodige kabels te zorgen, geeft u bij uw inschrijving duidelijk aan i.v.m. de planning. 
 • Annuleringen of wijzigingen kunt u doen alleen doen door het schriftelijk te melden naar de organisatie. 
 • – Bij annulering tot 21 dagen voor  de beurs bent u 50 % aan standhuur verschuldigd.
  – Bij annulering van uw reservering tot 14 dagen voor beurs bent u het gehele bedrag verschuldigd. 
  – Indien u zonder annulering niet op de beurs komt, dan is de gehele standhuur verschuldigd. 
 • Het is niet mogelijk om betaald standgeld door te schuiven naar een volgende event. 
  Indien u nog recht heeft op teruggave zal de organisatie contact met u opnemen hierover. 
 • Spirituele praktijk ‘de Vonk’ heeft te allen tijde het recht om reserveringen te ontbinden. 
 • Uw standplek wordt bepaald door de organisatie ( Spirituele praktijk ‘de Vonk’). 
 • Het is mogelijk een lezing te houden, echter kan de organisatie geen garantie geven dat u ook daadwerkelijk op het programma komt.
  Zo gauw de planning voor het programma plaatsvindt wordt de betreffende standhouder hierover benaderd.
 • Indien u producten wilt verkopen dient u een verkoopruimte te huren. 
 • Een consulttafel is alleen voor het geven van consulten, max. 1 consultgever per tafel (geen verkoop toegestaan) 
  Wilt u toch iets aanbieden ter verkoop dan kan dit alleen in overleg en met toestemming van de organisatie. 
 • Het kan voorkomen dat een andere verkoopstand producten verkoopt die u ook heeft, dit kan niet altijd voorkomen worden, laat het aan de bezoekers over waar zij het product wensen te kopen. 
 • Een consult en/of behandeling mag op een door Spirituele praktijk ‘de Vonk’ georganiseerd event nooit meer bedragen als € 20,- per keer, uw naam en consultprijs dienen zichtbaar op tafel te staan d.m.v. een bordje. 
 • In veel locaties is het verboden (binnen) te roken of huisdieren mee te nemen. 
 • De Organisatie (spirituele praktijk ‘de Vonk’) heeft het recht producten die volgens hen niet thuis horen op de beurs te weigeren of te verwijderen, dit geldt ook voor niet afgesproken diensten. 
 • Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door of namens hen ingebrachte goederen/artikelen en de door hen verstrekte diensten ( consulten / behandelingen etc.). 
 • Het kan voorkomen dat er bezoekers aanwezig zijn van 18 jaar of jonger. 
  Als beursorganisatie verzoeken wij de standhouders hier verantwoordelijk mee om te gaan.
  Wij stellen dan ook zeer op prijs dat standhouders bezoekers die minderjarig zijn ( jonger dan 18 jaar ) aan te geven dat zij voor consult, behandeling, bezoek van workshop, lezing etc, toestemming dienen te hebben van hun ouders, opvoeders, voogd etc. 
  Vraagt u desnoods even na een identiteitsbewijs of dat een ouder u even benaderd hierover. 
  Dit ter bescherming van u en minderjarige bezoekers. 
  Iedere deelnemer is dan ook zelf verantwoordelijk voor zijn handelingen hierin.
 • Deelname aan de events zijn geheel voor uw eigen risico, Spirituele praktijk ‘de Vonk’ (de organisatie) aanvaart hierin geen enkele aansprakelijkheid, U dien zelf uw goederen voldoende te verzekeren. 
  Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer veroorzaakt tijdens de duur van het betreffende event waar u zich voor heeft ingeschreven en gedurende de opbouw- en afbouwperiode. 
 • Deelnemers zijn verplicht tijdens de beursdag aanwezig te zijn, dus van 11.00 – 17.00 uur, er mag ook niet voor 17.00 uur worden opgeruimd.
  De zaal is geopend vanaf 10.00 uur voor de standhouder, dan mag u naar binnen en uw stand opbouwen, indien afgesproken met de organisatie kunt u eventueel eerder de zaal binnen voor opbouw, dit geldt echter alleen voor verkoopstands. 
 • Een ieder die consulten geeft dient zelf een tafel te huren, Het doorverhuren of samen gebruiken van een tafel is niet toegestaan. 
  Zonder vooraf verkregen toestemming van ons, is het niet toegestaan één of meer extra personen mee te nemen gedurende de events die door Spirituele praktijk ‘de Vonk’ ( de organisatie) worden georganiseerd. 
 • Het zelf meenemen van extra stoelen en of tafeltjes is niet toegestaan. 
 • Het is niet toegestaan buiten uw stand (dus op de looppaden) bezoekers hun aandacht te vragen. 
  Laat de bezoekers zelf beslissen waar ze een consult willen doen, behandeling willen ondergaan of een product willen kopen. 
 • Nooduitgangen mogen alleen in geval van nood geopend worden.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Spirituele praktijk ‘de Vonk’ ( de organisatie). 
  Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Claudia Rietman (contactformulier bovenaan deze pagina).
Call Now ButtonBellen