magnetiseren

magnetiseren

Behandelingen bij pijn en ongemak

Door middel van het magnetiseren kan ik u helpen met uw lichamelijke, psychische en emotionele klachten.
Deze klachten kunnen door het magnetiseren verminderd of opgeheven worden.
Bij het magnetiseren wordt er gebruik gemaakt van de energie die ik van boven mag ontvangen om u te helpen.
Door middel van zijn handen en concentratie word deze energie gebundeld en gericht gebruikt daar waar het lichaam het nodig heeft.
Magnetiseren is het geven van energie op een gerichte wijze.

De behandeling duurt ca.  30 minuten en vind plaats in mijn praktijk.