praktijkvoorwaarden

Algemene voorwaarden

algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Spirituele praktijk de Vonk.
Met het aangaan van een behandeling, consult, of andere dienst van mijn praktijk gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
Het niet nalezen en naleven van deze voorwaarden is dan ook voor uw eigen risico.

Een deel van de behandelingen die in mijn praktijk worden aangeboden, zijn ter ondersteuning en aanvulling op de reguliere medische gezondheidszorg.
Ik wil u er graag op attenderen dat ik in geen enkele wijze een vervanging ben voor uw arts en/of specialist.
Heeft u lichamelijke en/of geestelijke klachten dan wordt u verzocht u om dit dan ook dit eerst met uw eigen arts en/of specialist te bespreken.
Een ander deel van de behandelingen zien op mijn gaven ( zoals genoemd elders op deze website) en persoonlijke(levenservaringen).
Het is dan uw eigen keuze en verantwoordelijkheid of u een consult en/of behandeling wilt aangaan en/of u wat doet met de resultaten van een consult en/of behandeling.

Naast deze voorwaarden zijn ook de voorwaarden zoals genoemd in de disclaimer van toepassing.

afspraak maken

U kunt hiervoor kunt u mij bellen of mailen.

Telefoon : +31 (0)6 – 363 400 12
of maak gebruik van het contactformulier op deze website

– Bij geen gehoor spreekt u dan a.u.b. duidelijk uw boodschap in zodat ik u terug kan bellen.
– Indien u gebruik maakt van het contactformulier dient u deze volledig en juist in te vullen.
– Formulieren die onvolledig/ fictief zijn ingevuld worden niet verwerkt door het systeem.

het consult

Een consult vindt normaliter plaats in de praktijk maar kan desgewenst ook plaatsvinden bij u thuis.
Let wel dat er dan reiskosten bij kunnen komen ( € 0,30).

Het is mogelijk een telefonisch consult af te spreken.
Indien u een telefonisch consult wenst kunt mij hierover benaderen.

Bij een telefonisch consult worden geen zakelijke vragen behandeld.
Deze vragen worden alleen beantwoord in een consult in de praktijk, tegen zakelijk tarief.

Let op :
Er kunnen geen consulten gedeeld worden met anderen.
Indien de andere persoon vragen heeft dient deze hiervoor zelf een appart uur af te spreken. 
Ook bij telefonische consulten is het niet de bedoeling dat u met meerderen aan de lijn zit, deze gesprekken zijn alleen één op één.

zakelijk vragen

Deze vragen worden alleen beantwoord in een consult in de praktijk.
Voor zakelijke aangelegenheden geld een zakelijk tarief, vraag u hierna als u een afspraak wenst.

Wat wordt ook als zakelijk gezien:
– Het opsporen van aardstralen op een terrein waar een (prive)woning komt te staan.
– 
Koop of verkoop v.e. (prive)woning/ pand.
– 
Een huisreiniging v.e. zakelijk pand.

tarief en betaling

Alle consulten/ behandelingen dienen per keer afgerekend te worden.
Voor vragen over het tarief van uw consult /behandeling etc. kunt u contact met mij opnemen.

Uitzonderingen zijn :

  • Fotobehandeling 
    U ontvangt hiervoor een betaalverzoek
  • Telefonisch consult
    Tegen afgesproken tarief en te voldoen via betaalverzoek.
    Geen zakelijke consulten per telefoon, hiervoor kunt u een afspraak maken in de praktijk.
    ( Zie : zakelijke vragen )

reiskosten

Indien afgesproken dat ik bij u kom houdt u dan rekening met de reiskosten a € 0,30 per km.
Indien van toepassing kan er sprake zijn van een parkeerkostenvergoeding.

fotos lezen

Het lezen van foto’s is een zeer persoonlijke aangelegenheid.
Wilt u degene van wie de foto is a.u.b. om toestemming vragen ?
Kinderen kunnen heel gevoelig reageren als u besluit haar of zijn foto te laten lezen.
Ze kunnen hier heftig over reageren, u komt immers in hun prive wereld.

Bij een foto van een (dierbare) overledene dienen wij het respect op te brengen en af te wachten of de persoon in kwestie bereid is tot ons te spreken.
Geen afgeknipte of afgescheurde foto’s deze worden NIET gelezen.

Heeft u verder nog vragen over het lezen van foto’s neemt u dan even contact  op.

alcohol en drugs

Het is niet toegestaan om alcohol of drugs te consumeren voor of tijdens een consult, behandeling, spirituele avond of andere dienst die ik aanbied.
Het gebruik van alcohol/ drugs beïnvloed namelijk het consult, behandeling etc. ten nadele voor uzelf. 

Het staat mij toe, indien ik dit nodig acht een consult, behandeling, avond etc.  te weigeren of af te breken, indien ik het niet of niet meer verantwoord acht.
U kunt dan ook geen enkele claim over maken indien een consult of behandeling, spirituele avond of andere dienst die de praktijk aanbiedt u niet is bevallen.

Het afgesproken tarief dient u gewoon te voldoen.
Indien ik reiskosten heb moeten maken dient u ook deze te voldoen.

medicijnen

Indien u medicatie gebruikt is het belangrijk dat u weet dat als u medicatie neemt voor uw geestelijk welzijn dat deze het verloop van het consult kunnen beinvloeden.
Het is bekend dat bepaalde medicatie uw waarnemingsvermogen/ realiteitszin kunnen beinvloeden.

Het staat mij toe, indien ik dit nodig acht een consult, behandeling, avond etc. om bovengenoemde redenen inzake alcohol, drugs en medicatie te weigeren of af te breken, indien ik het niet of niet meer verantwoord acht.

U kunt dan ook geen enkele claim over maken indien een consultof behandeling, spirituele avond of andere dienst die de praktijk aanbiedt u niet is bevallen.

Het afgesproken tarief dient u gewoon te voldoen.
Indien ik reiskosten heb moeten maken dient u ook deze te voldoen.