Privacy

Uw privacy

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website met naam:
www.claudia-rietman.com
Door deze website te bezoeken of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
Tevens attendeer ik u dat de (praktijk)voorwaarden elders genoemd op deze website ook van toepassing zijn.
Het niet nalezen en/of naleven is voor uw eigen risico en kunnen geen claims over worden gemaakt.

De informatie op www.claudia-rietman.com hierna genoemd ‘website’ is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Hoewel deze website met veel zorg is samengesteld en er wordt gestreefd naar een zo up-to-date mogelijke website, kan ik geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid accepteren voor het gebruik, juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie van deze website.
Bij vragen of opmerkingen over gegevens op deze website kunt u mij emailen.

linken

Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan een link te plaatsen op andere websites die verwijst/ linkt naar deze website.

SPIRITUELE PRAKTIJK DE VONK
Claudia Rietman

Gevestigd aan:
Schubertlaan52
7002MC Doetinchem

KvK: 09220585
BTWnr: NL001866951B48

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.claudia-rietman.com
Claudia Rietman
Schubertlaan 52
7002MC  Doetinchem
Telefoon: 06 363 400 12

Claudia Rietman is de Functionaris Gegevensbescherming van Spirituele praktijk ‘de Vonk’.
Zij is te bereiken via het contactformulier of telefoonnummer.

persoonsgegevens die wij verwerken

Spirituele praktijk de Vonk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch.
  • Bankrekeningnummer
bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contactformulier dan verwijderen wij deze informatie.

met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Spirituele praktijk de Vonk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Claudia Rietman verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
geautomatiseerde besluitvorming

Spirituele praktijk de Vonk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Spirituele praktijk de Vonk) tussen zit.

delen van persoonsgegevens met derden

Spirituele praktijk de Vonk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

de website van Spirituele praktijk maakt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Claudia Rietman gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. 
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. 
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Lees het : Cookiebeleid

Zie voor toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Claudia Rietman en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jou persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identieteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jou verzoek.

Spirituele praktijk de Vonk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spirituele praktijk de Vonk neemt de bescherming van jou gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Spirituele praktijk de Vonk via het contactformulier.